การเปิดร้านอาหารใหม่ขาดไม่ได้คือการทำบัญชีและรับฟังความคิดเห็น

ถึงแม้ร้านของคุณจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดร้านอาหารก็มีความจำเป็นต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อรู้ผลกำไรขาดทุนของกิจการ จะได้รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ จะได้ปรับลดหรืออุดรูรั่วในบางจุดที่เป็นปัญหาได้ การเงินของกิจการมีความสำคัญถ้าบริหารไม่ดีกิจการก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน

คุณควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าคอมเม้นท์ร้านอาหารของคุณได้ เพราะด้วยเปิดร้านอาหารใหม่ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีทั้งที่ติและมีทั้งที่ชม ซึ่งเป็นผลดีทั้งสองด้าน คำชมจะทำให้ว่าที่ลูกค้ามีความมั่นใจและอยากจะมาลองชิมอาหารร้านคุณบ้าง คำติจะทำให้คุณเห็นจุดบกพร่องและนำมาปรับปรุงพัฒนาร้านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านทางสื่อออนไลน์จะช่วยให้ร้านของคุณเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น คุณควรมีการวางแผนในการโมรโมทร้านอยู่เสมอ และควรทำอย่างต่อเนื่อง อาจจะแจ้งเมนูอาหารเด่นวันนี้ หรือการมีดนตรีวงโปรดมาเล่นให้ลูกค้าฟัง หรือเป็นการขอบคุณลูกค้าก็ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากมาทานมากขึ้น

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำการเปิดร้านอาหาร การเข้าใจหลักการบริหารร้านอาหารอย่างคลอบคลุมทั้งหมด จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถไปต่อได้ ธุรกิจร้านอาหารแม้จะเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องบริหารหลายจุด แต่ถ้าคุณวางระบบตั้งแต่แรกไว้ดีแล้ว คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยแถมยังสามารถขยายสาขาได้ต่อไปอีกด้วย ที่สำคัญหากเป็นธุรกิจที่คุณรักด้วยแล้ว ผมเชื่อว่าต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนคุณก็จะสามารถแก้ไขมันได้ทั้งหมดครับ สนใจเพิ่มเติมที่ http://th-th.facebook.com/CurryGOPartner