ริเริ่มรู้จักแชทบอทว่าเป็นเช่นไร

แชทบอท คือ รายการที่ช่วยพูดคุย กล่าวโต้ อัตโนมัติ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับคน ในการตอบ และ ทำการทำงานอย่างอื่น ซึ่งแชทบอทสามารถทำหน้าที่แทนคนได้ ยุคปัจจุบัน Messaging App หลายๆตัว เปิดให้คนภายนอก พัฒนาแชทบอท เพื่อเชื่อมโยงต่อกับแพลตฟอร์มของตัวเองได้ เช่น Messenger, LINE พร้อมกับ WeChat จึงกำเนิดแชทบอท ที่มีทักษะใหม่ๆขึ้นมา บนแพลตฟอร์มกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอ

แชทบอท ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง ? ล่าสุด แชทบอท ได้ถูกนำมาดัดแปลงให้เกิดผลประโยชน์หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น แชทบอทที่ช่วยตอบด้านพลานามัย แชทบอทที่ช่วยเสนอแนะสถานที่เที่ยว แชทบอทที่ช่วยจับจองบัตรเครื่องบิน ไม่ก็ Kaojao ที่คือแชทบอท ที่ช่วยเอื้ออำนวยความคล่องในการค้าขาย ผ่าน Messenger

แชทคอมเมิร์ซ คือการรูปแบบการซื้อขายที่มีการใช้งาน Messaging Apps เช่น Messenger, LINE หรือ WeChat ซึ่งได้ค่านิยมมากในสมัยนี้ Kaojao คือแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือให้การค้าขายในแบบ “แชทคอมเมิร์ซ” ง่ายๆขึ้น สำหรับทั้งลูกค้า และ ผู้จำหน่าย ด้วยการพาแชทบอท และ ระบบจัดการห้างร้าน มาสนับสนุนให้การค้าขายผ่าน Messaging Apps ราบรื่นและทันทีทันใดกว่าแต่เดิม

ความหมายและศักยภาพของแชทบอทยังไม่จบเท่านั้น ทันทีที่ซีอีโอไมโครซอฟท์อย่างสัตยา นาเดลลา (Satya Nadella) ได้เปรยโลกทัศน์ด้วยว่าอนาคตกาลของเทคโนโลยีว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะในการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดของบุคคลบนศูนย์กลาง Build Conference นั่นเอง พร้อมกับ “บ็อท” ก็คือผู้ที่จะเข้ารองรับงานการเด่นนั้น ๆ ซึ่งหากพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ของการขยายบ็อทเพื่อที่จะใช้ภายในงานด้านกิจการแล้ว อาจจะประสบคุณค่าหลัก ๆ เพิ่มเติมที่ https://kaojao.com/th