Category Archives: บริการ

เป้าหมายพื้นฐานการออกแบบโรงงาน

การออกแบบในการวางผังโรงงานให้แก่ระบบการผลิตนั้น ผู้ออกแบบจำเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้การผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผลที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการทำงาน เครื่องจักรว่างงานมาก คนงานเกิดความสับสนในการทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

การออกแบบโรงงาน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะจะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านที่ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างและงานแต่ละด้านก็มีผลกระทบต่อผลกำไรทั้งสิ้น การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายพื้นฐานดังนี้

  1. หลักการเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมทั้งหมด ผังโรงงานที่ดีจะต้องรวมคน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่ยังผลทำให้การรวมตัวกันดีที่สุด
  2. หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นที่สุด ผังโรงงานที่ดีก็คือ ผังโรงงานที่มีระยะทางการเคลื่อนที่ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรม หรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด
  3. หลักการเกี่ยวกับการไหลของวัสดุ การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไปยังหน่วยงานต่อ ๆ ไปโดยไม่มีการวกวนกลับไปกลับมา หรือเคลื่อนที่ตัดกันไปมา
  4. หลักการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
  5. หลักการเกี่ยวกับการทำให้คนงานมีความพอใจและมีความปลอดภัย ผังโรงงานที่ไม่ดีเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่อคนและทรัพย์สินของโรงงาน
  6. หลักการเกี่ยวกับความยืดหยุ่น ผังโรงงานที่ดีต้องสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและทำได้สะดวก

 

 

บริษัทที่ให้บริการรับส่งเอกสาร

เคยเกิดขึ้นกับคุณที่พนักงานของคุณใช้รับส่งเอกสารผิดและทำให้เกิดมวลชนหรือไม่ เคยเกิดขึ้นกับคุณที่ข้อมูลลับถึงมือผิดและลำบากใจคุณ เคยเกิดขึ้นกับคุณที่คุณสูญเสียรับส่งเอกสารสำคัญและรู้ว่าเจ้านายของคุณจะโกรธ ไม่มีเหตุผลถ้าทำโปรดใส่ใจ

การใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมรับส่งเอกสารมักเป็นไปตามข้อกำหนดในการควบคุมรับส่งเอกสารมาตรฐานข้อกำหนดในการควบคุมรับส่งเอกสารเป็นองค์ประกอบหลักของข้อกำหนดมาตรฐาน สำหรับการบรรลุระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการควบคุมกระบวนการและบันทึกที่เชื่อถือได้ความสมบูรณ์แบบของบริษัทจะล้มเหลวเป็นเรื่องธุรกิจที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้

วันนี้มีรับส่งเอกสารมากมายสำหรับรับส่งเอกสารทั้งแบบใช้และแบบดิจิตัล ในบทความนี้ผมจะตรวจสอบวิธีการหนึ่งที่สามารถบรรลุความต้องการด้วยโซลูชั่นดิจิตอล ใส่ใจเราไม่ได้เขียนซอฟต์แวร์ แต่เป็นโซลูชันแบบดิจิทัล โซลูชันดิจิทัลต้องไม่ใช่ซอฟต์แวร์ควบคุมรับส่งเอกสาร

มีรับส่งเอกสารสองประเภทในองค์กร ประการแรกคือข้อกำหนดด้านรับส่งเอกสารสำหรับขั้นตอนที่สอง นอกเหนือจากที่กำหนด องค์กรต้องระบุและจัดทำกระบวนการจำเป็นกิจกรรมที่มีอินพุตและเอาท์พุต รับส่งเอกสารหลักสูตรควรเหมาะสมกับขนาดและประเภทขององค์กรความซับซ้อนและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการและความสามารถของบุคลากร กล่าวอีกนัยหนึ่งอย่าไปเหนือหัวคุณจะเสียใจในอนาคต วัตถุประสงค์คือเพื่อไม่ให้องค์กรกลายเป็นเลขานุการของมาตรฐาน

ระดับรับส่งเอกสารดิจิทัลที่ควบคุมองค์กรจะอยู่ในระบบการจัดการขององค์กร ระบบการจัดการคือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานบางอย่าง ระบบสามารถเป็นระบบหรือระบบอื่น ๆ ตราบเท่าที่มันรับส่งเอกสารขั้นตอนการทำงาน ภายในฟอร์มระบบจะใช้หน้าจอ ระบบจะแนะนำให้คุณกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในที่สุดข้อมูลที่ถูกต้องสถานที่และเวลาการจัดและการควบคุม การจัดการข้อมูลมีการจัดการ นี่คือสิ่งที่ควบคุมรับส่งเอกสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดังนั้นเมื่อคุณกำลังจัดทำรับส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านคุณภาพของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบที่น่ากลัวกระบวนการใด ๆ ที่รวมอยู่ในระบบการจัดการด้านคุณภาพและได้รับการจัดทำเป็นรับส่งเอกสารผ่านระบบการจัดการจะครอบคลุม แต่คุณจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ในขั้นตอน

การเปิดร้านอาหารใหม่ขาดไม่ได้คือการทำบัญชีและรับฟังความคิดเห็น

ถึงแม้ร้านของคุณจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดร้านอาหารก็มีความจำเป็นต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อรู้ผลกำไรขาดทุนของกิจการ จะได้รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ จะได้ปรับลดหรืออุดรูรั่วในบางจุดที่เป็นปัญหาได้ การเงินของกิจการมีความสำคัญถ้าบริหารไม่ดีกิจการก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน

คุณควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าคอมเม้นท์ร้านอาหารของคุณได้ เพราะด้วยเปิดร้านอาหารใหม่ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีทั้งที่ติและมีทั้งที่ชม ซึ่งเป็นผลดีทั้งสองด้าน คำชมจะทำให้ว่าที่ลูกค้ามีความมั่นใจและอยากจะมาลองชิมอาหารร้านคุณบ้าง คำติจะทำให้คุณเห็นจุดบกพร่องและนำมาปรับปรุงพัฒนาร้านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านทางสื่อออนไลน์จะช่วยให้ร้านของคุณเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น คุณควรมีการวางแผนในการโมรโมทร้านอยู่เสมอ และควรทำอย่างต่อเนื่อง อาจจะแจ้งเมนูอาหารเด่นวันนี้ หรือการมีดนตรีวงโปรดมาเล่นให้ลูกค้าฟัง หรือเป็นการขอบคุณลูกค้าก็ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากมาทานมากขึ้น

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำการเปิดร้านอาหาร การเข้าใจหลักการบริหารร้านอาหารอย่างคลอบคลุมทั้งหมด จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถไปต่อได้ ธุรกิจร้านอาหารแม้จะเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องบริหารหลายจุด แต่ถ้าคุณวางระบบตั้งแต่แรกไว้ดีแล้ว คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยแถมยังสามารถขยายสาขาได้ต่อไปอีกด้วย ที่สำคัญหากเป็นธุรกิจที่คุณรักด้วยแล้ว ผมเชื่อว่าต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนคุณก็จะสามารถแก้ไขมันได้ทั้งหมดครับ สนใจเพิ่มเติมที่ http://th-th.facebook.com/CurryGOPartner

เบอร์มงคล เบอร์นี้ดีแน่นอน

ถ้ายังไม่ถูกใจกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์บ้านโดยคุณควรลองใช้โทรศัพท์มือถือแบบเบอร์มงคล ถ้าลองย้อนกลับไปดูหมายเลขโทรศัพท์บริการเบอร์มงคลเหล่านี้ได้รับการเข้าถึงตามกฎหมายของฐานข้อมูลภาครัฐและเอกชนของเบอร์มงคล บริษัทต่าง ๆ และแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเบอร์มงคลส่วนตัวฐานข้อมูลเหล่านี้ได้รับการอัปเดตเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องหลายบริษัทได้จัดทำรายการ ข้อมูลในเกือบทุกหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เบอร์มงคลมองหาหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเพื่อรับข้อมูลมากมายไม่ใช่แค่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ทางกายภาพที่ทำงานและหมายเลขเบอร์มงคลบันทึกของศาลที่ผ่านมาและสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

อย่าคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ บริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเบอร์มงคลได้อย่างอิสระ หากคุณมีบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal แล้วคุณสามารถใช้โทรศัพท์เบอร์มงคลย้อนกลับมองขึ้นไปบริการหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลที่พวกเขาคิดค่าบริการผู้ใช้น้อยกว่าหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการให้พวกเขาให้ในรายงานที่พวกเขาส่ง

อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้ไม่ได้ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับผู้จัดทำกฎหมายตั้งใจจริงค่อนข้างจะไม่ได้ปกป้องคุณจากผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเบอร์มงคลของคุณ เช่นเดียวกันถ้าคุณต้องการได้รับข้อมูลเบอร์มงคลจากบริษัท ผู้ให้บริการมือถือเบอร์มงคลของคุณพวกเขาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนี่คือเหตุผลว่าทำไมโทรศัพท์แบบเบอร์มงคลย้อนกลับถึงค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนั้นหากคุณวางแผนที่จะใช้บริการมากกว่าควรจะพิจารณารับการสมัครรับข้อมูล

ริเริ่มรู้จักแชทบอทว่าเป็นเช่นไร

แชทบอท คือ รายการที่ช่วยพูดคุย กล่าวโต้ อัตโนมัติ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับคน ในการตอบ และ ทำการทำงานอย่างอื่น ซึ่งแชทบอทสามารถทำหน้าที่แทนคนได้ ยุคปัจจุบัน Messaging App หลายๆตัว เปิดให้คนภายนอก พัฒนาแชทบอท เพื่อเชื่อมโยงต่อกับแพลตฟอร์มของตัวเองได้ เช่น Messenger, LINE พร้อมกับ WeChat จึงกำเนิดแชทบอท ที่มีทักษะใหม่ๆขึ้นมา บนแพลตฟอร์มกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอ

แชทบอท ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง ? ล่าสุด แชทบอท ได้ถูกนำมาดัดแปลงให้เกิดผลประโยชน์หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น แชทบอทที่ช่วยตอบด้านพลานามัย แชทบอทที่ช่วยเสนอแนะสถานที่เที่ยว แชทบอทที่ช่วยจับจองบัตรเครื่องบิน ไม่ก็ Kaojao ที่คือแชทบอท ที่ช่วยเอื้ออำนวยความคล่องในการค้าขาย ผ่าน Messenger

แชทคอมเมิร์ซ คือการรูปแบบการซื้อขายที่มีการใช้งาน Messaging Apps เช่น Messenger, LINE หรือ WeChat ซึ่งได้ค่านิยมมากในสมัยนี้ Kaojao คือแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือให้การค้าขายในแบบ “แชทคอมเมิร์ซ” ง่ายๆขึ้น สำหรับทั้งลูกค้า และ ผู้จำหน่าย ด้วยการพาแชทบอท และ ระบบจัดการห้างร้าน มาสนับสนุนให้การค้าขายผ่าน Messaging Apps ราบรื่นและทันทีทันใดกว่าแต่เดิม

ความหมายและศักยภาพของแชทบอทยังไม่จบเท่านั้น ทันทีที่ซีอีโอไมโครซอฟท์อย่างสัตยา นาเดลลา (Satya Nadella) ได้เปรยโลกทัศน์ด้วยว่าอนาคตกาลของเทคโนโลยีว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะในการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดของบุคคลบนศูนย์กลาง Build Conference นั่นเอง พร้อมกับ “บ็อท” ก็คือผู้ที่จะเข้ารองรับงานการเด่นนั้น ๆ ซึ่งหากพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ของการขยายบ็อทเพื่อที่จะใช้ภายในงานด้านกิจการแล้ว อาจจะประสบคุณค่าหลัก ๆ เพิ่มเติมที่ https://kaojao.com/th

 

วัสดุก่อสร้างจำพวกคอนกรีต

วัสดุก่อสร้าง คือ เครื่องมือที่ใช้ในวัตถุประสงค์ด้วยการปลูกสร้าง ที่เนื่องกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น เครื่องมือสร้างมีการมากมายในทางวัตถุตั้งแต่ ดินจนถึงโลหะ พลาสติกหรือแก้ว วัตถุแบ่งแยกในหลายด้านไม่ว่าโครงร่างทางวัตถุปัจจัย เป้าหมายการใช้งาน มักจะหมายถึงเครื่องประกอบของซื้อของขาย ด้วยใช้ในงานจำเพาะเจาะจงและอาจหมายถึงวัสดุต่างชนิดได้เช่น เสาเข็ม สามารถหมายถึง เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มไม้ หรือเสาเข็มเหล็ก หรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันได้มีการเล็งเห็นถึงความเกี่ยวพันของอุปกรณ์ประดิษฐ์และสิ่งแวดล้อม ได้มีหลายสมาคมที่จัดแบ่งสรรวัตถุออกตามการนำกลับมาใช้ใหม่

ในเมืองไทยคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่การตั้งกฎเกณฑ์มากที่สุดในประจุบัน    ด้วยเหตุว่าคุณสมบัติที่ห้าวหาญและทนไฟ คอนกรีตได้มีการใช้ในงานอาคาร ถนน หรือแม้แต่อนุสาวรีย์ และด้วยเหตุผลทางการเมืองที่รัฐบาลมีการกระตุ้นคอนกรีต และมีการตั้งภาษีนำเข้าของเหล็กสูง

คอนกรีต คือวัตถุสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคารหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องใช้คอนกรีตเป็นส่วนผสมด้วยกันทั้งนั้น โดยคอนกรีตจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 2 อย่างด้วยกัน คือ สิ่งของประสานและสิ่งของประสาน

เพราะว่าวัสดุประสาน คือ ปูน ซีเมนต์และน้ำ ส่วนวัตถุเคล้าคละ คือ หิน ทราย กรวด และสารผสมงอกเงยอื่นๆ ที่ทำให้คอนกรีตคงตำแหน่งเป็นของเหลวได้นานพอที่จะนำไปใช้งานต่อไป และเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่ จะมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่ทั้งนี้ ความแข็งแรงทนของคอนกรีตก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของมันด้วย

ซึ่งเพราะ คอนกรีตสด นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ สามารถใช้งานได้รวดเร็ว แต่ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคอนกรีตสด ก็จะต่างกันไปตามส่วนประกอบของคอนกรีตที่ใช้ และอิทธิพลอื่นๆ จากสภาพแวดล้อม การจะนำคอนกรีตมาใช้งาน จึงควรประสมประเสโดยผู้ชำนาญในอัตราส่วนที่เหมาะสม

รีวิวการเอาใจใส่ผู้บริโภคทั้งหมดการใช้ครีมบีควอล่า พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดี ๆ มาฝาก

วันนี้เรามีรีวิวการเฝ้าดูผู้บริโภคทั้งหมดการใช้ครีมบีควอล่า พร้อมทั้งมีข้อแนะนำดี ๆ มาฝาก

>> ก่อนใช้ครีมบีควอล่าพักหน้าของลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ ไม่ใช้ครีมใด ๆ เลยได้ยิ่งดี แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ รับไม่ได้จริง ๆ เน้นเรื่องการทำความสะอาดนิดนึง พอกหน้าไข่ขาวหรือล้างหน้าด้วยสบู่ดีท๊อกซ์เป็นประจำหนึ่งสัปดาห์ 5-7 วัน

>> ระหว่างพักหน้าหลังการล้างหน้าด้วยบีควอล่าทุกครั้งให้ใช้น้ำเกลือเช็ดเบา ๆ ที่ใบหน้า หากลูกค้ามีสิวให้กดหัวสิวออกและใช้น้ำเกลือเช็ด

>> จนกระทั่งเริ่มต้นใช้บีควอล่าภายในระยะเวลา 5 วันแรก หรือว่าอาจยาวนานกว่านั้น ผู้ใช้มีสิวขึ้นมากผิดปกติในบางคนขึ้นอยู่สภาพผิวหน้าไม่ต้องตื่นเต้นตกใจและให้ใช้ครีมต่อไป น้ำเกลืออย่าขาด อาการนี้มิใช่แพ้ครีมไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าครีมจะดันสิวออกมาเนื่องด้วยสสารเคมีค้างอยู่โดยมากมากเพราะเกิดจากการใช้ครีมมีสารมาระยะยาว

>> อาจใช้ครีมบีควอล่าหลังจากนั้นได้พร้อมกับตามด้วยการชะล้างด้วยน้ำเกลือเสมออย่าขาด ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยควรตามด้วยน้ำเกลือ (ใช้แทนโทนเนอร์) ก่อน-หลังการล้างหน้าล้างตา

>> ทีนี้รอเวลาใบหน้าใส ครีมบีควอล่าจะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูกอบกู้ใบหน้าให้ผู้ใช้เอง ระยะเวลาขึ้นกับวินัยพร้อมทั้งความใสสะอาดของผู้บริโภคประพฤติและทำตามที่เสนอแนะ

ผู้บริโภคบางท่านแพ้ใจทันทีที่ใช้ครีมบีควอล่าของเราจากนั้นมีสิวขึ้น ยกเลิกใช้แล้วเผยว่าครีมบีควอล่าของเราแย่ก็จำเป็นต้องอดทน ทว่าจะไม่บีบบังคับกันถ้าผู้ใช้จะงดใช้สำหรับความพอใจ เรามิต้องยัดเยียดและอวยสินค้ามากเกินจริง เราฝักใฝ่ติดตามผลให้ข้อคิดเห็นตลอดการใช้ถ้าผู้ใช้มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดที่ https://www.facebook.com/004dealer/?fref=ts

การหาแม่บ้านที่เรียบร้อยจำเป็นต้องมีสรรพคุณเช่นนี้

ปัจจุบันนี้คุณแม่เหย้าแม่เรือนอย่างเรากินเวลาไปกับกระไรมากที่สุด ยกเว้นงานประจำวันที่ทำอยู่แล้ว ยังมีงานบ้านที่ควรจัดแจงด้วย ทำเอาคุณแม่บ้านแม่เรือนหลายคนปวดศรีษะกับการบริหารเวลาอย่างใดให้พอดี ตอนนี้เรามีวิธีการจัดการกับเวลา ที่ช่วยเหลือให้คุณคนทำงานบ้านมีเวลามากขึ้นเพื่อจะดูแลตัวเอง รวมไปถึงครอบครัวของคุณด้วยลองสรรพคุณของคนรับใช้กันได้เปรียบ

6 นาที ทำห้องนอนให้ใสสะอาดใหม่  เริ่มจากทำความสะอาดบนเตียงก่อน ปัดฝุ่นให้เสร็จ จากนั้นเอาผ้ามาคลุมที่นอนใหม่ แล้วจึงดำเนินการล้างรอบๆของห้องนอน เป็นต้นว่า กวาดพื้น ถูพื้น พร้อมทั้งชะล้างเครื่องเรือนในห้องนอนด้วยเช่นเดียวกัน  มีทั้งแบบม็อบหัวแบนพร้อมทั้งหัวกลม เส้นใยไมโครไฟเบอร์ของ 3เอ็ม ถักทอพิเศษ อาจจะดูดซับน้ำได้เยี่ยม และยังดักเก็บละอองและสิ่งโสโครกได้อย่างมีศักยภาพทุกสภาพผิว

7 นาที ชำระล้างอ่างอาบน้ำทั้งๆคุณล้างตัว เริ่มทำด้วยการล้างน้ำสะอาดให้ทั่ว หลังจากนั้นจึงใช้น้ำยาเช็ดห้องส้วมแบบลดลงซักล้างเป็นจุดๆ ไป หรือสามารถใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานก็ได้เช่นกัน โดยเริ่มต้นเช็ดชำระล้างที่เครื่องสุขภัณฑ์ รวมทั้งซอกหัวมุมหลากหลาย แล้วล้างน้ำให้ใสสะอาดใหม่ แนวทางนี้เหมาะกับที่จะทำแต่ละวันเพื่อให้ห้องสุขาสะอาดหมดจดไม่เหลือรอย และภายหลังที่ล้างอ่างอาบน้ำเสร็จอาจจะใช้ สก๊อตช์-ไบรต์® ชุดไม้ถูพื้นไมโครไฟเบอร์ ทูอิน วัน สำหรับเช็ดถูซับน้ำซ้ำ

ให้ความสนใจสื่อสารได้เลยจ้าหาแม่บ้านทันอกทันใจ <https://www.facebook.com/jobsthaithai/>

ให้บริการแปลเอกสารเยอรมัน รวดเร็ว ทันใจ

บริษัท L.O.W. Travel and Service Co.Ltd. คือศูนย์กลางบริการแปลเอกสารเยอรมันเกณฑ์ระดับสูงที่รวมเหล่านักแปลมือหน้าที่สามารถให้ให้บริการแปลไทยเป็นเยอรมัน  ยินดีให้บริการแปลทั้งแบบแปลประโยคไทยเป็นเยอรมัน พร้อมทั้งแปลเอกสารยาวๆ ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตลอด24ชั่วโมง นักแปลของเรามีประสบการณ์ในทุกสาขาวิชารับสนองต่อความหมายในบริการแปลภาษาของลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการทั่วประเทศ ทีมงานของเราพร้อมให้ให้บริการแปลเอกสารแก่คุณทันทีด้วยงานคุณลักษณะสุดยอด

ไม่ว่าเอกสารของคุณจะเป็น คู่มือการใช้งาน เอกสารการตลาด รายงานประจำปี เปเปอร์ บทความ งานวิจัย หนังสือ เอกสารราชการ ฯลฯ คุณมาถูกที่แล้ว ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก กับ เร็วไว เพียงแค่อัพโหลดไฟล์งานที่พึงประสงค์แปลขึ้นบนระบบงานแปลอัจฉริยะของเรา คุณก็จะสามารถเลือกสรรใช้บริการกับนักแปลที่สามารถแปลไทยเป็นภาษาเยอรมันในราคาที่คุณพอใจได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที

แปลประโยคไทยเป็นเยอรมัน

ในยุคยุคปัจจุบันภาษาเยอรมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการ ทั้งทางด้านธุรกิจ การแพทย์ การหาความรู้ การปกครอง ฯลฯ นอกจากนี้เกี่ยวโยงจากรายงานสถิติการศึกษาเกี่ยวข้องภาษาที่ใช้สูงสุดบนโลกอินเตอร์เน็ต

เมื่อความใคร่ในการใช้ภาษาเยอรมันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างๆ ในโลกจึงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะคนไทยจะต้องมีตำนานที่ต้อง แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน อยู่เสมอๆ เช่น การแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน  ในหนังสือเรียน บทความ สื่อโฆษณา แผนธุรกิจการค้าต่างๆ เป็นอาทิ

บริษัท L.O.W. Travel and Service Co.Ltd.  สำนึกถึงความสำคัญของการแปลภาษาเยอรมันเป็นอย่างมาก จึงได้เพิ่มพูนระบบการแปลภาษาเยอรมันออนไลน์ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้หวังแปลภาษาเยอรมันสามารถสั่งงานแปล พร้อมด้วย ใช้บริการด้านการแปลภาษา ได้สะดวก กะทันหัน โดยทีมงานนักแปลมือกิจการงานที่คุณสามารถเลือกสรรเองได้ ในราคาที่คุณสมัครใจและพอใจ โดยมีเราเป็นผู้รับประกันความชอบใจให้กับงานที่ท่านได้รับ

โล่งใจพร้อมทั้งอุปสรรคการย้ายบ้านเพราะด้วยเรามีตัวช่วย

โล่งอกได้เลยจ๋าเพราะ เรานำเคล็ดทั้งแพค ทั้งเก็บ ทั้งห่อ ทั้งมัด สารพัดแนวทางรังสรรค์เพื่อการบริการขนย้ายบ้าน อย่างสะดวกมาฝากทุกคน

1.ติดเทปกาวแยกสีกล่องใส่ของ หลังแพคของใส่กล่องที่แบ่งตามห้องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต้องติดเทปกาวสีทำสัญญาณแยกกล่องเพื่อการใช้งานเพื่อแต่ละห้อง อาทิกล่องที่มีเทปกาวขาวเป็นลังสิ่งของสำหรับห้องนอน และเราก็ติดเทปกาวสีอื่นสำหรับห้องอื่นๆ แยกไว้อย่างชัดเจน

2.แยกเก็บของใส่กล่องเพื่อความจำเป็นใน 1 วัน เป็นธรรมดาที่เมื่อช่วงเราย้ายบ้าน หรือที่อยู่ วันแรกมักจะชุลมุน พร้อมทั้งยุ่งอยู่กับการจัดของภายในบ้าน เผลอๆ วันเดียวก็จัดบ้านมิสำเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นมืออาชีพน่าแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ใน 1 วันไว้ในลังๆ หนึ่งเลย

3.ใช้พลาสติกหรือกระดาษหุ้มถาดช้อนส้อมในครัว ใช้พลาสติกไม่ก็กระดาษหุ้มถาดเครื่องเงิน พวกช้อน ส้อม มีด เป็นต้น จากนั้นใช้เทปพันทับใหม่ แค่เพียงเท่านี้ของที่อยู่ในแพคกลุ่มนี้ก็จะมิแยกกระจายออกจากกัน

4.ถุงซิปล็อคสารพัดคุณประโยชน์ แค่คุณนำข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัวพร้อมกับของนิดๆ หน่อยๆ ภายในลิ้นชักที่อาจเป็นสิ่งของภายในห้องน้ำรวมกันไว้ภายในถุงซิปล็อค ก็จะเป็นการสบายในการจัดข้าวของเครื่องใช้หลายชนิด เพราะสิ่งกลุ่มนี้ล้วนอยู่ข้างในลิ้นชักทั้งนั้น

5.เหยือก กระบุง อย่าให้ว่างเปล่า พวกขวดหรือไม่ก็กระปุกเครื่องเทศพาไปเก็บไว้ในหม้อ กระบุง กระป๋องก็ได้ เพราะว่าเป็นการเก็บพื้นที่ รวมทั้งยังย้ายที่ได้ง่ายอีกด้วย

6.กระดาษกล่องปกป้องแตก ครั้นจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายถ้วยน้ำ ถ้วย ไม่ก็ภาชนะที่แตกได้ง่าย การนำกระดาษลังมากั้นระหว่างของแตกได้แต่ละขั้น ช่วยคุ้มกันไม่ให้ของภายในลังแตก

การตระเวนเขาหลักเที่ยวโดย phuket airport to khao lak

เนื่องด้วยการตระเวนโดย phuket airport to khao lak เป็นทางเลือกที่ไม่ได้ยากเลยหากจะทดลองไปเพื่อให้แล่นเรือคายัคไปตามอ่าวจังหวัดพังงา ผ่านเขาหินปูนที่โผล่อยู่กลางน้ำ ไม่ก็พายเรือผจญภัยต่อไปยังเขาสกก็เป็นไปได้เพื่อชมวิวที่งดงามของธรรมชาติพร้อมกับเรียนธรรมชาติของสัตว์ป่าภายในบริเวณเกียน

โดยเขาหลักตรงนั้นจะอยู่ทางทิศอุดรของสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต สนามบินจังหวัดภูเก็ตถึงเขาหลัก (phuket airport to khao lak) เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเปลืองเวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมงหรือไม่จะว่าจ้างรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานไปเขาหลัก ค่าพาหนะประมาณ 1,400 บาท หรือจะเลือกตระเวนจากท่าอากาศยาน กระบี่(Krabi Airport) โดยกินเวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 120 กิโล ทั้งยังมีบริการรถเมล์ปรับอากาศ ออกจากที่ทำการขนส่งสายใต้จากกรุงเทพมหานคร ไปเขาหลัก ทั้งสบายง่ายเลยไม่ก็อาจขึ้นรถรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ไปลงที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานีและเปลี่ยนรถขึ้นรถประจำทางไปยังเขาหลักได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดีวันนี้จึงมาบอกช่องทางการท่องเที่ยวจากสนามบินภูเก็ตถึงเขาหลัก (phuket airport to khao lak) โดยการท่องเที่ยวของทาง chilltransfers.com ที่พร้อมให้บริการภายในมูลค่าที่ไม่แพงให้บริการอย่างไม่มีพิธีรีตอง นับสวัสดิภาพของลูกค้าเป็นอันดับแรกในการเดินทางจึงไม่จำต้องหนักใจไปเหตุเพราะเราจะพาท่านไปถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ เมื่อพร้อมแล้วสำหรับเรื่องการท่องเที่ยว คงตีจากไม่พ้นสำหรับปัจจัยในการไป … เงิน …เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย รีบเก็บเงินรีบไปรีบเดินทางจะได้พักไปด้วยในตัว Go Go Go!!!

 

เดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุและจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วแอร์เอเชียที่ง่ายและสะดวก

การเดินทางที่นับว่าปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินจะมีผลต่อสรีรวิทยาของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ต้องวางแผนการเดินทาง และเตรียมตัวเดินทางอย่างรอบคอบแต่เนิ่นๆ ก่อนเดินทาง โดยเริ่มตั้งแต่ออกจากที่พักให้เร็วกว่าปกติ เดินทางไปสนามบินให้มีเวลามากพอก่อนเวลาเที่ยวบิน เพื่อเตรียมตัวด้านเอกสารและอื่นๆให้เรียบร้อย จนถึงสถานที่จะขึ้นเครื่องบิน เตรียมยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ของใช้ที่จำเป็นมีพร้อมอยู่ในกระเป๋าเดินทางติดตัวอยู่ด้วยตลอด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคหืด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ การเตรียมตัวรับสภาพอากาศสถานที่ปลายทางที่อาจร้อนจัด หรือหนาวจัด และควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง ควรต้องปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์ สำหรับโรคที่เป็นโรคห้ามเดินทางระยะไกลๆ โดยเครื่องบินก็คือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจล้มเหลว คุมอาการได้ไม่ดี หัวใจเต้นไม่ปกติ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ) คุมอาการไม่ได้ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ระบบหัวใจล้มเหลว โรคถุงลมโป่งพอง โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและจิตใจ เส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือมีเลือดออกในสมอง โรคลมชัก ผู้ป่วยทางจิต เป็นต้น

ในการจองตั๋วเครื่องบินที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินทางไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศ booking-flight คือเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วแอร์เอเชียที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สิ่งสำคัญในการออกแบบบ้าน

“บ้าน” ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัย และความเป็นมนุษย์คือการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ในการออกแบบบ้านสิ่งที่สำคัญในการนำมาพิจารณา ก็มีอยู่หลายประการ ดังนี้

การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน การจัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนสามารถลดปัญหาขัดแย้งภายในบ้านได้เช่น การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การทำการบ้าน การนอน การทานอาหาร การทำครัว การสังสรรค์ หรือประหยัดพลังงานเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ หรือป้องกันเสียง และกลิ่นรบกวน หรือป้องกันยุง

แสงธรรมชาติ การจัดให้ทุกพื้นที่ได้รับแสงธรรมชาติ ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่น่า แสงธรรมชาติควรจะมาจาก ส่วนบนของห้อง จะทำให้การกระจายแสงดี และแสงไม่จ้า ดังนั้น สีของเพดานจึงควรจะเป็นสีออกสว่าง ส่วนสีผนัง หากใช้สีสว่างเกินไปจะจ้า จึงควรคล้ำลงบ้าง

การระบายอากาศ ห้องที่ควรจะใช้หลักการระบายอากาศตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องพักผ่อน เป็นต้น

การปรับอากาศ ห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่คนใช้เวลาอยู่มากที่สุด ใช้เครื่องปรับอากาศกันเป็นส่วนใหญ่ ห้องนอนจึงต้องออกแบบให้มีสภาพของห้องเย็น คือมีฉนวนป้องกันความร้อนอย่างดี จึงจะใช้เครื่องปรับอากาศเล็กนิดเดียว แล้วจะได้ไม่เปลืองไฟ ตำแหน่งของเครื่องระบายความร้อน ต้องไม่รบกวน และไม่นำความร้อนกลับเข้ามา ส่วนของเครื่องเป่าลมเย็น จะต้องไม่เป่าโดนตัวให้การกระจายลมดี และทำความสะอาดได้ง่าย

การป้องกันเสียง เสียงรบกวนมักจะมาจาก เสียงรบกวนจากข้างบ้าน จากถนน กิจกรรมในบ้าน เครื่องระบายความร้อน ห้องน้ำ ดังนั้น จึงควรป้องกันเสียงจากที่ต่างๆนี้ เช่น การใช้หน้าต่าง ที่ไม่เปิดรับเสียงรบกวนจากภายนอกโดยตรง, การจัดแบ่งพื้นที่การใช้งานให้เป็นสัดส่วน, การกั้นผนังห้องน้ำยันพื้นเพดาน และใช้ประตูทึบ, การกั้นผนังห้อง การตั้งเครื่องระบายความร้อน ไม่ให้เสียงรบกวนบ้านของตัวเอง และบ้านของคนอื่น

 

 

 

 

ใครๆก็ทำแฟรนไซส์ภาษาอังกฤษได้ แม้จะไม่เคยทำกิจการค้าแฟรนไซส์ภาษาอังกฤษมาก่อน

ประเดี๋ยวนี้หลายๆ คนอาจกำลังคิดอยากบุกเบิกกิจการของตนเอง ด้วยกันเพียรสอดส่ายว่าจะทำธุรกิจการค้าอะไรดี ทางเลือกเฟ้นอีกทางหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือการสร้างกิจธุระสไตล์แฟรนไชส์ (Franchise) หรือว่าการรับสิทธิ์นั่นเอง

กิจการค้าแฟรนไชส์ คือ กุศโลบายหนึ่งในการแพร่ขยายตลาดพร้อมด้วยหนทางการจัดขายของงาน โดยผ่านผู้สร้างอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี ส่วนทางหุ้นส่วนให้สิทธิตราการค้า ซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดระเบียนสัญลักษณ์ เพราะถ้าไม่มีสัญลักษณ์จะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทั้งมีความปราดเปรื่องหรือ Know How อาจจะเป็นกลอุบายในการทำงานที่จะออกอากาศ ให้แฟรนไชส์ซีในครรลองของการทำการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการทำ ระบบการวางขาย ระเบียบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบแนวทางไปธุรกิจการค้าในทุกๆสาขาให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน

แฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องด้วยสังคมไทย เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน เราก็จะเห็นภัตตาคารตลอดไปจนถึงรถเข็นขายอาหารการกินของแบรนด์ต่างๆ เรียงรายเป็นทิวแถว จำนวนของร้านแฟรนไชส์เหล่านั้นก็มีพอๆ กับร้านค้าสะดวกซื้อที่มีแทบทุกช่วงตึก แต่ความยอดเยี่ยมของแฟรนไชส์ก็วัดได้จากส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง ซึ่งการเพิ่มของแฟรนไชส์แสดงให้เห็นถึงการงอกงามพร้อมทั้งหยั่งรากลึกในแวดวงกิจการค้าไทย ซึ่งไม่แพ้การขายตรงหรือธุรกิจการค้าใหม่อย่างขายสินค้าออนไลน์เลย ข้อดีของแฟรนไชส์ที่ทำให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ หลายรายเลือกเฟ้นจะหันมาจับงานแฟรนไชส์

เราสามารถทำกิจธุแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษระได้ ขอแค่มีความเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ด้านการจัดแจง สนใจการตลาด หรือมีสมรรถนะด้านงานอื่นๆ เราก็สามารถทำงานแฟรนไชส์ได้แล้ว เพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์ได้ทดเสี่ยงผิดลองถูกมาเป็นเวลานาน เขาสร้างสูตรเกิดผลในการทำธุรกิจนั้นๆ ได้แล้วพร้อมทั้งพร้อมออกอากาศให้แก่ผู้ซื้อสิทธิ์ ทำให้เราสามารถศึกษาได้อย่างโดยทันทีแม้ไม่เคยจับงานด้านนี้มาก่อนเลยก็ตาม

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้น ธุรกิจ serviced apartment Sathorn

ที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด  เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ทำงานหรือสถานศึกษา  เป็นต้น  ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่าเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และสถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปจนถึงจังหวัดใหญ่ๆ

ประเภทที่อยู่อาศัยให้เช่า

ที่อยู่อาศัยให้เช่าสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้

หอพัก มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือเป็นอาคารก่อสร้างที่มีจำนวนชั้นไม่เกิน 4 ชั้น แบ่งเป็นห้องเล็กๆ และจัดเป็นสัดส่วน ตามปกติผู้เช่าต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ที่อยู่อาศัยแบบนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา แหล่งชุมชน และเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น

บ้านเช่า ผู้ให้เช่าอาจใช้บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ มากั้นบ้านแบ่งเป็นห้องๆ โดยคิดอัตราค่าเช่าตามขนาดห้องที่กั้นไว้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องน้ำร่วมกับผู้ให้เช่า แต่ในบางกรณีผู้ให้เช่าอาจเสนอให้ผู้เช่าเช่าบ้านทั้งหลัง  โดยคิดอัตราค่าเช่าตามขนาดของบ้าน และทำเลที่ตั้งนั้นๆ

แฟลต เป็นอาคารที่พักที่มีขนาดห้องเท่าๆ กัน หน่วยงานรัฐสร้างขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่หน้าที่ของหน่วยงาน  โดยผู้เช่าจะเสียค่าเช่าในอัตราที่ต่ำกว่าที่อยู่อาศัยให้เช่าแบบอื่นๆ แต่สำหรับแฟลตการเคหะแห่งชาตินั้น  เป็นอาคารอาศัยที่การเคหะสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคคลที่มีรายได้น้อยได้เช่าซื้อ และครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ภายหลังการชำระเงินตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม เป็นอาคารสูงที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะ ซึ่งอาจซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเอง หรือขายต่อเพื่อผลประโยชน์ด้านธุรกิจ หรือเสนอให้เช่าต่ออีกทอดหนึ่ง

serviced apartment Sathorn  เป็นอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป มีหลายห้องในอาคารเดียวกัน ไม่มีการจำหน่ายห้องเหมือนแฟลตหรือคอนโดมิเนียม เพราะการสร้างอพาร์ทเมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าโดยเฉพาะ อพาร์ทเมนต์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยแยกตามรายได้และทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ คือ

อพาร์ทเมนต์สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย อาคารมีลักษณะคล้ายกับแฟลต พื้นที่ใช้สอยมีเพียงห้องนอนและห้องน้ำเท่านั้น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน

อพาร์ทเมนต์สำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง อาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่าอพาร์ทเมนต์สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และมีความคล้ายคลึงกับอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม คือ มีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำ ดังนั้น อัตราค่าเช่าจึงใกล้เคียงกับห้องชุดของคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ระดับดังกล่าวมักตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ

เนื่องจากที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการให้เช่ามีหลายลักษณะ หลายราคา และหลายกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจจึงมีความแตกต่างกัน สำหรับ บทความนี้จะมุ่งศึกษาความรู้เบื้องต้นของธุรกิจที่อยู่อาศัยในรูปแบบของ “อพาร์ทเมนต์ให้เช่า” โดยเฉพาะเท่านั้น